De oprichting

Zondag 19 augustus 2001 mag wel een historische dag worden genoemd. Een nieuwe generatie SSR-leden stroomde die avond binnen op SCRED. De meesten jong, naïef en onervaren. Allen aan het begin van een nieuw leven. Onder hen bevonden zich ook de eersten van een nieuwe garde. Een nieuwe wind die door SSR zou gaan waaien. Nog onwetend van elkaars bestaan en betekenis, kwamen zij bijeen in de kelderbar van SSR om te wachten op de indeling van de werkgroepen die gedurende deze week gingen werken voor het bouwfonds van de vereniging.

Meteen als eerste groepje werden zij naar boven geroepen. Groepje 1 bestond uit Annigje, Cora, Freeke, Lotte, Martijn, Piotr, Richard, Ruben en Ward. Deze groep zou gedurende de hele werkweek als eerste het bed uit worden gelicht en pas als laatste weer terug zijn in de slaapzaal na zware doch ontspannende werkdagen bij het speelgoedmagazijn van de Blokker in Mijdrecht.

Sommigen kenden elkaar al van de EL CID-week, maar de meesten kenden elkaar nog helemaal niet. In de werkweek groeiden deze vreemden echter al snel naar elkaar toe. Zo snel dat Freeke al na een paar dagen riep: “Hé, we moeten een dispuut oprichten!” Er werden woeste plannen gemaakt voor ontgroeningen waarbij de nieuwe leden een week lang om 5:15 wakker gemaakt zouden worden om bij de Blokker te gaan werken, en voor jaarlijkse acties waarbij bakstenen door winkelruiten van Blokker-filialen gemikt zouden worden. Het lot van de groep was bepaald.

Al snel sloten zich mensen van buiten groepje 1 aan. De eerste was Eveline. Zij kende Piotr en Richard al van haar EL CID-groepje en vond snel aansluiting bij de rest. In de kampweek volgden Luuk, Mark H. en Wouter, die via de mentorgroepjes enkele oer-Bloqqers hadden ontmoet. Als laatste toonde Mark T. interesse. Martijn zag het niet zitten, en aan het einde van de kampweek bestond de groep uit 13 mensen.

In de maand september waren we veel te vinden op SCRED en na verloop van tijd herinnerde wij ons de woeste kreet van Freeke. Het idee om een dispuut op te richten werd steeds concreter, en er werd besloten om op 26 september te gaan eten en vergaderen op Augustinus. Met een goede smoes (want zoiets dient natuurlijk in het volle geheim te gebeuren) kregen wij een speciale zaal toegewezen om in volle privacy te kunnen vergaderen. Op een redelijk onorthodoxe manier werd een bestuur aangewezen en unaniem ingestemd, bestaande uit Freeke als praeses, Lotte als ab-actis, Annigje als quaestor en Cora als vice-praeses. Er werd een soort stappenplan opgezet om het worden van een dispuut te bespoedigen, maar later bleek dat er nog een lange weg te gaan was. We begonnen aan een zoektocht naar het karakter van de groep. Ook moest er begonnen worden met het schrijven van statuten.

Er gingen weken en maanden voorbij waarin er veel activiteiten werden georganiseerd, en toen het nieuwe jaar aanbrak werd er toch maar eens tijd ingeruimd voor het daadwerkelijk schrijven van statuten. Ook werd er hard nagedacht over een naam. Na het verwerpen van enkele onzinnige namen zoals Pudding en Vla werd men het er snel over eens dat de voorkeur toch gegeven werd aan een aan Blokker verwante naam. Dit alleen al door de aversie die wij tegen het bedrijf hadden ontwikkeld na er een week te hebben gezwoegd. De meest serieuze optie was Brokkel, totdat de groep begin december zijn huidige naam kreeg: BLOQ.

Op 11 maart 2002 was het eindelijk zover: BLOQ werd op de AV van SSR-Leiden officieel opgericht.

BLOQ had nogal moeite om serieus genomen te worden op SSR als nieuw dispuut zonder tradities. Toch zou BLOQ zich snel bewijzen. De eerste kans hiertoe kwam met de Gotcha-week in mei. Na een slecht begin vonden Ruben en Cora de ware guerilla-strijders in zich en bezorgden BLOQ de eerste plaats, met de hoogste score ooit in de Gotcha-geschiedenis.

Made by BLOQ's own Websub!

Up ↑